Effectieve communicatie met TYPO3

"Online waar het kan en persoonlijk waar het moet"

Subsites, Content Management, Solr

Accessibility, Digital channel, Target groups

Effectieve communicatie met TYPO3

Meebewegen met de digitalisering

De website van de gemeente Utrecht bestaat uit  uit een toptaken site en een aantal subsites. Maar wanneer het grote geheel van de website bekeken wordt, is de belangrijkste doelstelling de online dienstverlening. Utrecht wil daarin meebewegen met de digitalisering die om hen heen plaatsvindt. De gemeente heeft 3 dienstverleningskanalen: online, balie en telefoon. Het doel is om bij voorkeur en waar mogelijk het meeste online af te handelen. Hierdoor zullen de werkzaamheden aan de balie en telefoon afnemen, wat een voordeel is voor zowel burgers als ondernemers, alsook voor de gemeente zelf. Dit mag echter niet ten koste gaan van de dienstverlening.

De strategie voor de website

Om haar doelstelling te kunnen realiseren is een goede website een noodzaak. Het toenmalige CMS waarop de website draaide was sterk verouderd. Na een interne selectie koos de gemeente Utrecht voor TYPO3 omdat zij een open source systeem wilde inzetten. Hierdoor is de gemeente niet afhankelijk van de samenwerking met één leverancier. Binnen de open source systemen die de gemeente heeft bekeken bleek TYPO3 het best aan te sluiten op hun eisen en wensen.

 

Een intern onderzoek heeft uitgewezen dat een open source systeem zeker niet onderdoet voor een closed source systeem.

Voordelen

Het nieuwe CMS heeft een aantal grote voordelen met zich meegebracht ten opzichte van de oude situatie. De nieuwe website is responsive en Digitaal Toegankelijk. De richtlijnen voor Digitale Toegankelijkheid zijn in de TYPO3 omgeving ingebouwd en dat dwingt naleving ervan af bij de redacteuren. De redacteuren worden daardoor veel meer gestuurd  uniform werken. Ook is een efficiencyslag behaald door het centrale content beheer, dat flink vereenvoudigd is. Binnen   TYPO3 is het mogelijk om, vanuit een centrale plek in het CMS, content te hergebruiken. Dit levert de gemeente bijvoorbeeld tijdwinst op bij het bijhouden van alle adresblokjes op de pagina’s. Dat is echt een voordeel.

Gallerij & Functies

Alle case studies